Vzdělávání, Supervize

  • lektor komplexního výcviku v systemické psychoterapii UMĚNÍ TERAPIE(800 hod.), akreditovaného ČPS a SPS;
  • lektor výcviku v systemickém pomáhání UMĚNÍ POMÁHAT (400 hod.);
  • lektor výcviku v narativní terapii CESTOU PŘÍBĚHU (100 hod.);
  • trenér kursu SYSTEMICKÝ MANAGEMENT(100 hod.);
  • trenér kursu ZDROJE ORGANIZACE V PŘÍBĚZÍCH (story-management, 100 hod.)

  • Podrobnosti viz :
  • www.isz-mc.cz
  • www.isz.sk