Psychoterapie individuální, párová, rodinná

„Terapie je lidským setkáním dvou rovnocenných bytostí. Jedna bytost přichází plna pochybností o sobě, nejistot, bolestí a nejasných nadějí. Má mnoho skrytých pokladů a možností ukrytých před sebou a před světem. Druhá bytost se vydává na cestu, kterou ji ukazuje (tak, jak umí) bytost prvá.
Terapeut se snaží soustředit na to, co vidí ve světě klienta – to nepovšimnuté, odložené, znehodnocené, schoulené v koutku, ubolené. Využívá při tom jak své životní zkušenosti, tak i zkušenosti odborné. Vychází z předpokladu, že jeho klientka nebo klient jsou obdařeni mnohým bohatstvím, které on sám nemá, a snaží se svým klientům předat to, co oni nemají - co se naučil svým doprovázením osudy druhých lidí.“ (Strnad, 1998)

Konzultace vždy od 10:00
cena vstupní konzultace: 500 Kč
standardní cena konzultace v českém jazyce: 700 Kč
(konzultace též v jazyce anglickém a německém)

V konzultacích s párem a s rodinou se nezaměřuji na hlubší individuální problémy, ale snažím se od samého počátku postihnout a poukázat na společně sdílená přesvědčení, nesplněná očekávání a touhy – byť každým vyjadřovaná jiným způsobem (jiným chováním). Váznoucí a konfliktní komunikace, opakující se bolestná nedorozumění a vzájemné zraňování mají svůj opakující scénář, který je užitečné odhalit. Zpravidla pak dojdeme k tomu, že jsou to „právě ty nejlepší úmysly, které dláždí cestu do pekel“ – k pokračování začarovaného kruhu. Mým úkolem je od počátku všem ukázat, že všechny strany se snaží dělat to nejlepší (anebo se o to alespoň snažili v době minulé, kdy se ještě nedostali do pasti a nepropadli do beznaděje a hořkosti, odvetných akcí, různých taktik a her atp.).

Úkolem párového a rodinného terapeuta je od počátku se starat o bezpečí a pohodu všech zúčastněných. Nejsem na něčí straně proti někomu druhému, nejsem soudcem, nejsem zachráncem vztahů, ani nepřispívám k jejich rozbití. To vše ponechávám na klientech samotných. Poskytuji prostor, aby spolu mohli svobodněji rozmlouvat a přemýšlet o všem, co je trápí. Sám k tomu přidávám své komentáře ve snaze pomoci jim vyjádřit své potřeby a uplatnit je vůči druhým.

Rodinné konzultace zpravidla vycházejí z potřeby rodičů posílit jejich rodičovské kompetence ve zvládání problémového dítěte či dospívajícího, případně pomoci jim v jejich starosti o nemocné dítě. (Podobně je tomu ve vztahu k prarodičům a dalším příbuzným osobám.) I v takových případech usiluji důsledně o to, aby bylo dopřáno stejné pozornosti k potřebám všech zúčastněných – včetně dětí a dospívajících. Počet konzultací s párem a rodinou omezuji na 10 (vyjimečně 20).

Konzultace s párem a rodinou – na objednání (10 – 19 hod.)
Cena práce s párem a rodinou: 1000,- Kč