Koučování, Poradenství organizacím

Koučování vnímám jako terapii ve firemním kontextu – pomoc manažerům, případně ostatním zaměstnancům. Podnětem k vyhledání pomoci je podle mých zkušeností nesoulad vlastních osobních a profesních cílů (a potřeb) s možnostmi, cíli a někdy i kulturou firemního prostředí. (Může se ovšem ukázat, že tento nesoulad je pouze zdánlivý, anebo že je již skutečně neslučitelný.) Doprovázím jedince v jejich osobních a profesních potřebách v konfrontaci s daným firemním prostředím. Cílem je osobní a profesní růst v rámci firmy, zvýšení osobní a profesní kompetence, někdy též nad rámec dané firmy. (V souladu se zadanými cíly koučování.)

Poradenství organizacím je komplexní pomocí firemnímu systému, často v rámci pečlivě dojednaného projektu spolupráce, jasně vymezených cílů, odpovědností a kompetencí. Podnětem k poradenství může být např. – potřeba dále profesionalizovat řízení, nefungující komunikace, nevyjasněná kompetence a zodpovědnost, ztráta důvěry, nefungující spolupráce, potřeba zavedení či zkvalitnění týmové spolupráce, spojení týmové spolupráce s direktivním řízením, expanzivní růst vyžadující změnit firemní strukturu, růstové potřeby, atd. Cílem projektu spolupráce je nastavit nové rámce spolupráce, které firmě umožní fungovat v nových podmínkách efektivněji. Vlastně – vrátit firmu jí samé.

Cenové podmínky:
Individuální koučování – 3 000 Kč/1,5hod.
Poradenství organizacím – cena dohodou, standardně 15 000 Kč/den (500 Euro/den)